Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROPOZICE ZÁVODU

 ČKS II. základní kynologická organizace

č. 124 OSTROV

Vás srdečně zve

na  kynologický závod

 

I. ročník

O pohár starosty Města Ostrova

            konaný dne 14. září 2014

Místo konání:

Cvičiště ZKO Ostrov II.

Adresa: Moříčovská 1371, 363 01 Ostrov

GPS souřadnice: 50°18'10.389"N, 12°58'2.485"E

 

 

PROPOZICE ZÁVODU:

Závod je vypsán dle NZŘ:

ZZO                         bez speciálních cviků

ZM      oddíl A+B+C       psi max. se zkouškou ZM

ZVV1   oddíl A+B+C       psi max. se zkouškou ZVV1          

ZVV2   oddíl A+B+C       psi max. se zkouškou ZVV2

V každé kategorii je nutná účast minimálně čtyř psovodů.

Rozhodčí: Václav Petrášek, Ing. Miroslav Ulč

Figurant: Josef Kubec, svazový figurant

 

Přihlášení závodníků:

Přihlášku zasílejte e-mailem jednatelce ZKO Ostrov - Monika Ferenczová: topmonicka@gmail.com                     

                 NEJPOZDĚJI do 07.09. 2014.

Možné je přihlásit se i v den konání závodu u zapisovatelky, a to nejpozději do 07:30 hodin. Při zápisu je závodník povinen podepsat přihlášku, pokud ji předem ZKO nezašle podepsanou. 

Startovné:

Při přihlášení do 07.09. 2014 je startovné ve výši 250,- Kč.

Při přihlášení v den závodu do 7:30 hodin je startovné ve výši 300,-Kč.

 

Platbu je možné složit osobně ve II. ZKO č. 124 Ostrov (do uzávěrky přihlášek) nebo převodem na účet č. 100116721/0300; ve zprávě pro příjemce je nutné uvést: jméno, příjmení psovoda a kategorii závodu.

Ceny:

První tři místa v každé kategorii budou odměněny poháry a cenami, každý závodník dostane diplom.

HLAVNÍ CENA: voucher na víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Thermal v Karlových Varech. Výherce hlavní ceny bude rozhodčím vylosován ze všech účastníků závodu!   

 

Organizační výbor:                     

Čestný ředitel závodu: Bc. Pavel Čekan, starosta Ostrova      

Technický personál:    členové ZKO č. 124 Ostrov

Zdravotní služba:                        Jana Rožková

 

Program závodu (dle domluvy pořadatele s rozhodčím možná změna!):

07:30 - 08:30 - prezentace účastníků, možnost vyzkoušet cvičiště

08:45 – 09:00 - slavnostní zahájení – NÁSTUP PSOVODŮ A PSŮ

09:00 - začátek závodu (oddíl A kat. ZM, ZVV1, ZVV2, poslušnost kat. ZZO)

         - oddíl B kat. ZM, ZVV1, ZVV2

         - oddíl C kat. ZM, ZVV1, ZVV2

         - vyhodnocení závodu          

 

Případná změna programu bude po dohodě s rozhodčími včas oznámena.

 

V průběhu akce bude otevřena kantýna!!!

Všeobecná ustanovení:

1. Každý závodník je povinen se při prezentaci prokázat platným očkovacím průkazem a legitimací svazu.

2. Výstroj psa musí odpovídat ZŘ.

3. Závodu se nesmí účastnit nemocní psi a feny.

4. Háravé feny nutno nahlásit pořadateli při prezentaci a odkládat je do odkládacích kotců k tomu určených.

5. Účastníci jsou povinni dodržovat zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jsou povinni řídit se Řádem na ochranu zvířat při zkouškách            a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů uznávaných FCI. Závodník podpisem přihlášky stvrzuje, že byl poučen o povinnosti dodržovat výše zmíněné předpisy.

6. Při rovnosti získaných bodů rozhoduje:

- aport

- obrana

- los

7. Pro otevření každé kategorie minimální účast 4 závodníků.

8. Soutěže se účastní každý na vlastní nebezpečí. Za škody způsobené psem nese odpovědnost psovod.

9. V případě nevhodného chování psovoda si pořádající organizace vyhrazuje právo výsledek dosažený v soutěži anulovat a psovoda i psa ze soutěže vyloučit bez možnosti vrácení peněz.

10. Protest je možno podat vedoucímu závodu maximálně do 15 minut po obdržení bodů od rozhodčího součastně s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.


Sponzoři:

Město Ostrov 

Hotel Thermal, Karlovy Vary 

Nemos Ostrov, a.s.

MVDr. Gabriela Novotná – VETMEDIK, Vintířov 

Martin Ferencz – rekonstrukce interiérů

Karlovarská plynárenská 

 

BECOM – Milan Čurda

LORD, Slovensko

Grossmann Michal - Knihkupectví, Ostrov

Jiří Kház – voda, topení, plyn

 Děkujeme všem sponzorům.