Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška na závod o přeborníka kraje

PŘIHLÁŠKA


 

na závod o přeborníka Karlovarského kraje

02.10. 2016 v ČKS ZKO č. 124 Ostrov


 


 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………..


 


 

Člen ZKO: ………………………………………………


 


 

Jméno psa/plemeno: ……………………………………………

 


 

Kategorie závodu: ……………………………………………….

Účastníci jsou povinni dodržovat zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jsou povinni řídit se Řádem na ochranu zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů uznávaných FCI. Závodník podpisem přihlášky stvrzuje, že byl poučen o povinnosti dodržovat výše zmíněné předpisy.


 

 

 

V ………………….. dne ……………….


 


 


 

Podpis psovoda: …………………………………….