Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice 3. ročníku závodu

ČKS základní kynologická organizace

OSTROV č.124

Vás srdečně zve

na kynologický závod

O pohár starosty Města Ostrova

III. ročník

a vložený závod

O přeborníka Karlovarského kraje

na rok 2016

konaný dne 02. října 2016

Místo konání:

Cvičiště ZKO Ostrov II.

Adresa: Moříčovská 1371, 363 01 Ostrov

GPS souřadnice: 50°18'10.389"N, 12°58'2.485"E

 

Pořadatel:

ČKS II. ZKO č. 124 OSTROV

PROPOZICE ZÁVODU:

 

Závod je vypsán dle NZŘ:

 

ZZO bez speciálních cviků

ZM oddíl A,B,C psi max. se zkouškou ZM

ZVV1 oddíl A,B,C psi max. se zkouškou ZVV2

 

Součástí závodu je závod o přeborníka Karlovarského kraje v kategorii ZVV3 a IPO 3 (společná kategorie).Vítěz z těchto kategorií obdrží pohár a stane se přeborníkem Karlovarského kraje.

Při rovnosti bodů rozhoduje: obrana, poslušnost, los.

 

V každé kategorii je nutná účast minimálně tří psů.

 

Rozhodčí: Václav Petrášek, Ing. Miroslav Ulč

Figurant: Pavel Zahradník, Martin Ferencz, figuranti 1.třídy

 

Přihlášení závodníků:

Přihlášku (příloha propozic) zasílejte e-mailem jednatelce ZKO Ostrov - Monika Ferenczová: topmonicka@gmail.com (případně předejte osobně na cvičišti ZKO Ostrov II.)

NEJPOZDĚJI do 25.09. 2016.

Možné je přihlásit se i v den konání závodu u zapisovatelky, a to nejpozději do 07:30 hodin. Při zápisu je závodník povinen podepsat přihlášku, pokud ji předem ZKO nezašle podepsanou.

 

Startovné:

Při přihlášení do 25.09. 2016 je startovné ve výši 250,- Kč.

Při přihlášení v den závodu do 7:30 hodin je startovné ve výši 300,-Kč.

 

Platbu je možné složit osobně ve II. ZKO č. 124 Ostrov (do uzávěrky přihlášek) nebo převodem na účet č. 100116721/0300; ve zprávě pro příjemce je nutné uvést: jméno, příjmení psovoda a kategorii závodu.

 

Ceny:

První tři místa v každé kategorii budou odměněny poháry a cenami, každý závodník dostane diplom.

 

HLAVNÍ CENA: voucher na víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Thermal v Karlových Varech. Výherce hlavní ceny bude vylosován ze všech účastníků závodu!

 

Organizační výbor:

Technický personál: členové ZKO č. 124 Ostrov

Zdravotní služba: Jana Rožková

 

Program závodu (dle domluvy pořadatele s rozhodčím možná změna!):

- 07:30 - 08:30 - prezentace účastníků, možnost vyzkoušet cvičiště

- 08:45 – 09:00 - slavnostní zahájení – NÁSTUP PSOVODŮ A PSŮ

- 09:00 - začátek závodu - oddíl A kat. ZM, ZVV1, ZVV3, IPO3

                     - oddíl B kat. ZZO, oddíl B a C kat. ZM, ZVV1, ZVV3 a IPO3

                     - vyhodnocení závodu

 

Případná změna programu bude po dohodě s rozhodčími včas oznámena.

 

V průběhu akce bude otevřena kantýna!!!

 

Všeobecná ustanovení:

 

1. Každý závodník je povinen se při prezentaci prokázat platným očkovacím průkazem a legitimací svazu.

2. Výstroj psa musí odpovídat ZŘ.

3. Závodu se nesmí účastnit nemocní psi a feny.

4. Háravé feny nutno nahlásit pořadateli při prezentaci a odkládat je do odkládacích kotců k tomu určených.

5. Účastníci jsou povinni dodržovat zákon č. 359/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a jsou povinni řídit se Řádem na ochranu zvířat při zkouškách a svodech psů prováděných podle zkušebních řádů uznávaných FCI. Závodník podpisem přihlášky stvrzuje, že byl poučen o povinnosti dodržovat výše zmíněné předpisy.

6. Při rovnosti získaných bodů rozhoduje:

- obrana

- poslušnost

- los

7. Pro otevření každé kategorie minimální účast 3 závodníků.

8. Soutěže se účastní každý na vlastní nebezpečí. Za škody způsobené psem nese odpovědnost psovod.

9. V případě nevhodného chování psovoda si pořádající organizace vyhrazuje právo výsledek dosažený v soutěži anulovat a psovoda i psa ze soutěže vyloučit bez možnosti vrácení peněz.

10. Protest je možno podat vedoucímu závodu maximálně do 15 minut po obdržení bodů od rozhodčího součastně s vkladem 500,- Kč. V případě neoprávněného protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.


Sponzoři:

Město Ostrov

Hotel Thermal, Karlovy Vary

 

Martin Ferencz – rekonstrukce interiérů

 

BECOM – výroba keramiky– Milan Čurda

Karlovy Vary

 

 

 

Děkujeme všem sponzorům.

 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!!

 

Výsledky závodu budou zveřejněny

na https://zkoostrov.estranky.cz/clanky/zavod-o-pohar-starosty-mesta-ostrova---3.-rocnik